Kiki Rahmadhani

Kota Malang - Jawa Timur
Since Jan 2017
Basic Make Up (Party, Graduation or Daily Make Up)

make up + hijab do

225.000,00

Basic Make Up (Party, Graduation or Daily Make Up)

make up + hair

225.000,00

Sweet 17th Birthday Make Up

make up + hijab do

250.000,00

Sweet 17th Birthday Make Up

make up + hair

250.000,00

Sweet 17th Birthday Make Up

make up only

225.000,00

Bridesmaid Make Up

make up + hijab do

250.000,00

Bridesmaid Make Up

make up + hair (No retouch)

250.000,00

Mother or Sister of The Bride Make Up

Sister of the bride make up + hair (No retouch)

300.000,00

Mother or Sister of The Bride Make Up

Mother of the bride make up + hair (No retouch)

300.000,00

Engagement Make Up

make up + hijab do

300.000,00

Engagement Make Up

make up + hair

300.000,00

Engagement Make Up

make up only

250.000,00

Pre-Wedding Make Up (No Retouch)

make up + hair

350.000,00

Pre-Wedding Make Up (No Retouch)

make up only

300.000,00

Pre-Wedding Make Up (No Retouch)

make up + hijab do

350.000,00

Pre-Wedding Make Up (Full Day include Retouch)

make up + hijab do

450.000,00

Pre-Wedding Make Up (Full Day include Retouch)

make up + hair

450.000,00

Pre-Wedding Make Up (Full Day include Retouch)

make up only

400.000,00

Wedding

1x make up + hair for ceremony/ reception only (No test make up & No retouch)

1.000.000,00

Photoshoot Make Up

Photoshoot make up only (No retouch)

150.000,00

Photoshoot Make Up

Photoshoot make up only (standby / include retouch)

200.000,00

Photoshoot Make Up

Photoshoot make up + hair (standby / include retouch)

250.000,00

Photoshoot Make Up

Photoshoot make up + hair (No retouch)

175.000,00

About Kiki Rahmadhani

Are you interested?

You can ask availability or make a booking straightaway